top of page

Workshop

Datastrategie in een dag.

Data is het meest waardevolle bezit van hedendaagse organisaties. Hoe benut je het volle potentieel? Ga aan de slag met de juiste datastrategie.

Wat is een datastrategie?

Een datastrategie ('data strategy') is een visie over de doelstellingen van datagedreven werken binnen je organisatie waarin ook de weg ernaartoe uitgestippeld staat. Er staat onder andere in uitgewerkt welke mensen, skills en tools je organisatie nodig heeft en hoe je deze verkrijgt. Daarnaast staan er duidelijke afspraken in over wie toegang heeft tot welke data, welke rol iedereen speelt binnen het datagedreven werken en op welke manier data gebruikt mag worden. Een datastrategie bestaat uit 8 onderdelen. Lees ze allemaal in ons blog 'De 8 onderdelen van een datastrategie en het belang ervan'.

Wat zijn KPI dashboards?

Onze workshop 'Datastrategie in een dag' is bedoeld voor bedrijven en organisaties die meer willen doen met hun data, maar nog niet weten op welke manier of waar ze moeten beginnen.

Aan het einde van de dag...

  • Heeft elke deelnemer meer kennis opgedaan over datagedreven werken en zijn of haar niveau van datageletterdheid vergroot.
     

  • Hebben jullie inspiratie opgedaan en concrete ideeën gekregen over hoe datagedreven werken in jullie organisatie toegepast kan worden.
     

  • Gaan jullie naar huis met een datastrategie (de uitgewerkte versie wordt binnen uiterlijk 2 weken na de workshop opgestuurd).
     

Deze datastrategie is de basis om de omslag naar een datagedreven organisatie of datagedreven afdeling te maken. De implementatie van dit dataplan kunnen jullie aan ons uitbesteden, aan een andere partij of zelf uitvoeren.

Waarom onze workshop Datastrategie?

Je zit nergens aan vast

Datagedreven werken vraagt een investering in tijd en geld vooraf. Daarom is het belangrijk om goed voorbereid van start te gaan. Met een goed plan van aanpak bereik je sneller je doelen tegen een lagere investering.

Betaalbaar

De workshop kost slechts een fractie van de besparing in kosten en tijd die het jou en je organisatie gaat opleveren. Met een bak aan informatie, tips en visie kun je aan de slag gaan.

Aangepast op jouw situatie

De workshop is op maat en niveau voor jouw organisatie. We passen de inhoud van de workshop aan op waar jullie nu staan met datagedreven werken als organisatie, waar jullie naar toe willen werken en welke kennis jullie hebben.

Klaar voor de toekomst

Jouw dataplan op maat is de voorbereiding op een datagedreven organisatie. Aan het einde van de dag heb je een meerjaren visie op data en kun je kansen identificeren in je eigen data.

Wat is het programma?

€849,- voor het hele team (incl. datastrategie op maat)

Introductie tot Datageletterdheid
en Datagedreven werken

09:30 - 11:00 uur

We beginnen de dag met het opdoen van kennis over datagedreven werken. We gaan het onder andere hebben over Data Driven Decision Making (DDDM) en over hoe je de gehele organisatie betrekt bij datagedreven werken.

Inspiratiesessie

11:00 - 12:00 uur

Vervolgens is het tijd om inspiratie op te doen. We nemen jullie mee op reis door concrete voorbeelden van dataprojecten en datagedreven werken uit andere organisaties. Zorgvuldig uitgekozen voor jullie organisatie, zodat elk voorbeeld relevant is.

Brainstormsessie

13:00 - 14.30 uur

Na een welverdiende pauze is het tijd om te brainstormen. Met onze input zetten we jullie aan het denken over hoe datagedreven werken concreet ingezet kan worden binnen jullie organisatie. Aan het eind van de brainstormsessie maken we concrete keuzes voor de op te zetten datastrategie.

Datastrategie uitwerken

14:30 - 17:00 uur

Aan de hand van de gemaakte keuzes is het tijd om jullie dataplan vorm te gaan geven. Daarbij combineren we onze kennis. Wij brengen onze kennis over datagedreven werken mee en jullie de kennis over jullie organisatie. In de datastrategie staat hoe jullie de datagedreven doelstellingen gaan behalen. Daarbij komen ook vraagstukken zoals kennis, vaardigheden, tools en privacy aan bod.

Gun jezelf inzicht en overzicht.

Laat ons je meer informatie opsturen!

  • LinkedIn

We vertellen je graag meer over deze workshop.

Portretfoto Max - Ingmar 2023 - Bijgeknipt

Max Steg

Mede-oprichter FRISCON

Bedankt voor de inzending!

bottom of page